Contact Us

  • Helpful Community Learning Center
  • Pokhari Chauri– 3 Kavre, Nepal
  • Phone: 011680157, 9851143396
  • Email: helpfulclc1@yahoo.com
  • www.Helpfulclc.org.np

Find Us Here

Contributors

Helpful Community Learning Center was established in 2011 (2068 B.S) and registered as a nonprofit and non-government organization. Clc is a local level educational institute set up, managed and operated by the community people for the community people. It is a multipurpose organization looking after the educational need of children, youth and adult combined with income generating programs, health program, library/information and resource center, awareness raising program, women empowerment activities. It will prepare plan/program based on local needs and implement them mobilizing local resources.

Since its formation its efforts have centered on the providing education to the deprived people especially illiterate women and adult who missed the chance to go to the formal schools by conducting literacy program, functional literacy program as well as income generating program with education by forming different functional group, promoting saving and credit program to empower the ordinary people including women and other disadvantaged people. Hclc has its own library/resource center to promote reading habit of children, adult and neo literates to enhance the horizon of knowledge and to learn about the new technology.

 सहयोगी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको यात्रामा साथ दिनु हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामावली
क्र.सं.    व्यक्तिको नाम    संस्था तथा फर्मको नाम    सहयोग गरेको रकम    कैफियत
१.    माधब प्रसाद गौतम 
    जय श्री हनुमान इन्टरप्राइजेज    ५,०००   
२.    तिलक प्रसाद गौतम 
    कश्मिक इन्टरप्राइजेज्    ३,०००   
३.    मुकुन्द  गौतम 
    एम.एमं.कन्स्ट्रक्सन    २,०००   
४.     
    मन्टेज ओभरसिज    २,०००   
५.    अरुण  गौतम 
    अरुण विल्डर्स क. प्रा.लि.    २,०००   
६.    दिलिप दाहाल
    कोषाध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी संघ    २,०००   
७.     
    प्यासिफिक मेनपावर ट्रनिङ सेन्टर    १,०००   
८.    शिव प्रसाद गौतम
    एस.पी इन्टरप्राइजेज्    १,०००   
९.    प्रदिप चौलागाई    प्रवेश निर्माण सेवा    १,०००   
१०.        गार्डेन क्याफे    १,०००   
११.        आइ.डि बैंक बनेपा    १,०००   
१२.    धुलिखेल भोजनालय        १,०००   
१३.    धन्यबाद क्याटरिङ        १,०००   
१४.    राजकुमार बुढाथोकी        १,०००   
१५.    रमिला लामा        १,०००   
१६.    टंक प्रसाद गौतम    कात्तिके देउराली    १,०००   
१७.        जि.शि.का.काभ्रे    ५००   
१८.        पोखरी चौंरी गा.वि.स    ५००   
१९.    आश्विन चौंलागांइ        ५००   
               
२०.        भौतिक तर्फ       
२१.        परोपकार प्राथमिक उपचार केन्द्र        फर्निचर तथा पुस्तक सहयोग
२२.        विश्रान्ति पार्टी प्यालेस        २० वटा कुर्सी सहयोग
२३.        रत्न पुस्तक प्रकाशन       
२४        भुँडिपुरान प्रकाशन        करिब २२०० को पुस्तक सहयोग
२५        विद्यार्थी पुस्तक प्रकाशन       
२६        प्रशान्ति पुस्तक प्रकाशन       
२७        अनौपचारिक शिक्षा राष्ट्रिय स्रोत केन्द्र        पुस्तक सहयोग
२८        कृषि सुचना तथा संचार केन्द्र        पुस्तक सहयोग
२९        इसिमोड        पुस्तक सहयोग
३०        निरन्तर प्रकाशन        पुस्तक सहयोग
               
               
               
               
               
               
               
               आ.ब २०६९÷७० मा सहयोगी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको यात्रामा साथ दिनु हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामावली
क्र.सं.    व्यक्तिको नाम    संस्था तथा फर्मको नाम    सहयोग गरेको रकम    कैफियत
१.    अशोक  श्रेष्ठ
    न्यू ॐ साई पार्टि प्यालेस    ६,०००   
२.    तिलक प्रसाद गौतम 
    कश्मिक इन्टरप्राइजेज्    ३,०००   
३.    हेम चौलागांई
        ५,०००   
४.          जि.वि.स काभ्रे
    २,०००   
५.        ओरेन्टल एकेडेमी    २,०००   
६.    दिलिप दाहाल
    कोषाध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी संघ    २,०००   
७.     
    एन प्याब्सन काठमाडौं       
८.    पोखरी चौंरी गा.वि.स        १,०००   
               
१.        भौतिक तर्फ       
२.        परोपकार प्राथमिक उपचार केन्द्र        फर्निचर तथा पुस्तक सहयोग
३.        विश्रान्ति पार्टी प्यालेस        कार्पेट तथा फम सहयोग
४.        रत्न पुस्तक प्रकाशन       
५.        एकता प्रकाशन        करिब २२०० को पुस्तक सहयोग
६.        साहित्य प्रकाशन       
७.        अस्मिता पुस्तक प्रकाशन       
८.        भारतीय दुताबास        पुस्तक सहयोग
९.        एसिया फाउन्डेसन        पुस्तक सहयोग
१०        बुद्ध प्रकाशन        पुस्तक सहयोग
११        निरन्तर प्रकाशन        पुस्तक सहयोग
    भोजराज तिमिल्सिना            १ थान कम्प्युटर
               
               
               
               
               
               
               
                सहयोगी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको यात्रामा साथ दिनु हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामावली
क्र.सं.    व्यक्तिको नाम    संस्था तथा फर्मको नाम    सहयोग गरेको रकम    कैफियत
१.    माधब प्रसाद गौतम 
    जय श्री हनुमान इन्टरप्राइजेज    ५,०००   
२.    तिलक प्रसाद गौतम 
    कश्मिक इन्टरप्राइजेज्    ३,०००   
३.    मुकुन्द  गौतम 
    एम.एमं.कन्स्ट्रक्सन    २,०००   
४.     
    मन्टेज ओभरसिज    २,०००   
५.    अरुण  गौतम 
    अरुण विल्डर्स क. प्रा.लि.    २,०००   
६.    दिलिप दाहाल
    कोषाध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी संघ    २,०००   
७.     
    प्यासिफिक मेनपावर ट्रनिङ सेन्टर    १,०००   
८.    शिव प्रसाद गौतम
    एस.पी इन्टरप्राइजेज्    १,०००   
९.    प्रदिप चौलागाई    प्रवेश निर्माण सेवा    १,०००   
१०.        गार्डेन क्याफे    १,०००   
११.        आइ.डि बैंक बनेपा    १,०००   
१२.    धुलिखेल भोजनालय        १,०००   
१३.    धन्यबाद क्याटरिङ        १,०००   
१४.    राजकुमार बुढाथोकी        १,०००   
१५.    रमिला लामा        १,०००   
१६.    टंक प्रसाद गौतम    कात्तिके देउराली    १,०००   
१७.        जि.शि.का.काभ्रे    ५००   
१८.        पोखरी चौंरी गा.वि.स    ५००   
१९.    आश्विन चौंलागांइ        ५००   
               
२०.        भौतिक तर्फ       
२१.        परोपकार प्राथमिक उपचार केन्द्र        फर्निचर तथा पुस्तक सहयोग
२२.        विश्रान्ति पार्टी प्यालेस        २० वटा कुर्सी सहयोग
२३.        रत्न पुस्तक प्रकाशन       
२४        भुँडिपुरान प्रकाशन        करिब २२०० को पुस्तक सहयोग
२५        विद्यार्थी पुस्तक प्रकाशन       
२६        प्रशान्ति पुस्तक प्रकाशन       
२७        अनौपचारिक शिक्षा राष्ट्रिय स्रोत केन्द्र        पुस्तक सहयोग
२८        कृषि सुचना तथा संचार केन्द्र        पुस्तक सहयोग
२९        इसिमोड        पुस्तक सहयोग
३०        निरन्तर प्रकाशन        पुस्तक सहयोग
               
               
               
               
               
               
               
               आ.ब २०६९÷७० मा सहयोगी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको यात्रामा साथ दिनु हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामावली
क्र.सं.    व्यक्तिको नाम    संस्था तथा फर्मको नाम    सहयोग गरेको रकम    कैफियत
१.    अशोक  श्रेष्ठ
    न्यू ॐ साई पार्टि प्यालेस    ६,०००   
२.    तिलक प्रसाद गौतम 
    कश्मिक इन्टरप्राइजेज्    ३,०००   
३.    हेम चौलागांई
        ५,०००   
४.          जि.वि.स काभ्रे
    २,०००   
५.        ओरेन्टल एकेडेमी    २,०००   
६.    दिलिप दाहाल
    कोषाध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी संघ    २,०००   
७.     
    एन प्याब्सन काठमाडौं       
८.    पोखरी चौंरी गा.वि.स        १,०००   
               
१.        भौतिक तर्फ       
२.        परोपकार प्राथमिक उपचार केन्द्र        फर्निचर तथा पुस्तक सहयोग
३.        विश्रान्ति पार्टी प्यालेस        कार्पेट तथा फम सहयोग
४.        रत्न पुस्तक प्रकाशन       
५.        एकता प्रकाशन        करिब २२०० को पुस्तक सहयोग
६.        साहित्य प्रकाशन       
७.        अस्मिता पुस्तक प्रकाशन       
८.        भारतीय दुताबास        पुस्तक सहयोग
९.        एसिया फाउन्डेसन        पुस्तक सहयोग
१०        बुद्ध प्रकाशन        पुस्तक सहयोग
११        निरन्तर प्रकाशन        पुस्तक सहयोग
    भोजराज तिमिल्सिना            १ थान कम्प्युटर